Durant aquest curs, tota l’escola hem treballat dur al Programa Contra el Bullying de la Fundació Barça.
És per això que en atorguen el diploma #Escolacontraelbullying en reconeixement per la nostra participació i per haver aplicat la metodologia de prevenció del programa contra el bullying.
Ens sumem a la seva felicitació i agraïment a tots i totes, personal docent, no docent, alumnat, i famílies de l’escola per la vostra activa participació en el desenvolupament d’aquest programa.
Gràcies Fundació Barça per deixar-nos formar part d’aquest gran projecte!
Estem molt contents i contentes!