Organització

La Identitat Escolapia defineix la Visió, la Missió, els  Valors i la cultura organitzativa de les Escolàpies. Estableix el model de persona en que es basa el nostre Projecte Educatiu, ens arrela a la nostra tradició, ens enforteix  en el present i ens projecta cap al futur.

Equip

Directiu

Direcció General

Montse Sánchez

 

Direcció Pedagògica

Lídia Rodríguez

 

Coordinació de Pastoral

Àngels Trias

 

Cap d’Estudis Infantil i Primària

Montse Sánchez

 

Cap d’Estudis ESO

Josep Mª Lavado

 

 

Organigrama