Admissions

Aquí pots consultar tota la informació del procés d’admissió de l’alumnat i tot el necessari per dur a terme la seva preinscripció i matrícula.

Procés 

d’admissió

1.

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Totes les famílies interessades en el col.legi poden demanar cita a través del formulari o trucant al 937 255 348 o 636 510 581 de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 h.

2.

VISITA AL COL·LEGI

Possibilitat d’assistir a un recorregut pedagògic per les diferents etapes del col·legi és una oportunitat única per a tenir una experiència sobre l’ambient i les activitats que es duen a  terme en la dinàmica escolar.

Durant una visita guiada coneixeran el nostre projecte educatiu, tan a nivell acadèmic (curriculum, idiomes, titulacions,…) com a nivell de visió, missió i valors.

Les visites guiades poden ser grupals o individuals i es realitzen durant tot l’any.

3.

ENVIAR DOCUMENTACIÓ

Enviar la documentació cumplimentada i escanejada al Responsable d’Admissions.

4.

NOVA ENTREVISTA

Concertar una nova entrevista per a formalitzar la matrícula.

Les visites guiades poden ser grupals o individuals i es realitzen durant tot l’any.

PREINSCRIPCIÓ

DEL CURS 2021-2022

El Departament d’Educació ha publicat les dates per realitzar les preinscripcions per al curs 2021-22:

 • Segon cicle d’Educació Infantil (P3, P4 i P5): del 15 al 24 de març del 2021
 • Educació Primària: del 15 al 24 de març del 2021
 • Educació Secundària Obligatòria (ESO): del 17 al 24 de març del 2021

La preinscripció només l’han de fer els alumnes que canvien de centre, o de P-3. La resta NO CAL.

Visita aquest enllaç del Departament per realitzar la Preinscripció 2021-22 de manera telemàtica a les diferents etapes educatives.

Us avancem la documentació necessària i els criteris de prioritat en l’elecció de plaça:

TIPUS DE SOL·LICITUD

Tipus 1: Electrònica (és necessària la identificació digital: idCat Mòbil, Cl@ve, T-CAT o DNI electrònic)

Tipus 2: En suport informàtic (si no tens identificació digital)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Cal presentar-la tota digitalitzada en el moment de la preinscripció: llibre família, DNI, doc. acreditativa…(Escanejada o en foto)

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/o guardador/a de fet).
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d’enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s’indica per a cada criteri:

 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent
 • Certificat d’ubicació del lloc de treball.
 • Certificat de renda anual en cas de ser beneficiari/ària.
 • Certificat o targeta acreditativa de discapacitat.

SOL·LICITA

INFORMACIÓ

  Per a qualsevol consulta sobre el procés d’admissions poden escriure un correu a info@escolapiessabadell.org o trucar al 937 255 348 o al 636 510 581.

  10 + 2 =