Les nostres

Instal.lacions

A l’escola Escolàpies Sabadell comptem amb: 

 • Patis d’esbarjo
 • Pati d’Infantil
 • Cuina pròpia
 • Menjadors
 • Aula de psicomotricitat
 • Gimnàs
 • Aules de desdoblament
 • Aula d’acollida
 • Oratori
 • Església
 • Aula d’informàtica
 • Laboratori
 • Despatx d’Orientació Psicopedagògica
 • Espais de recepció de Famílies
 • Sala d’actes
 • Aula de música
 • Biblioteca
 • Aula de Tecnologia i Dibuix