Documents 

del centre

Curs

2023-2024

 

INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS 2023-24

Informació general del curs 2023-24

 

Curs

2022-2023

 

RECOMANACIONS I MATERIALS CURS 2022-23

Recomanacions i materials curs 2022-23

INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS 2022-23

Informació general del curs 2022-23

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2022-23

Activitats extraescolars del curs 2022-23

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2022-23

Inscripció activitats extraescolars curs 2022-23

 

Curs

2021-2022

RESOLUCIÓ BEQUES MATERIAL CURS 2021-22

Resolució beques material curs 2021-22

RECOMANACIONS I MATERIALS CURS 2021-22

Recomanacions i materials curs 2021-22

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021-22

Activitats extraescolars del curs 2021-22

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021-22

Inscripció activitats extraescolars curs 2021-22

GESTIÓ CASOS POSITIUS COVID

Gestió casos positius COVID

PROTOCOL COVID 2021-22

Protocol COVID curs 2021-22

INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS 2021-22

Informació general del curs 2021-22

Curs

2020-2021

PLA D’OBERTURA DEL CENTRE ESCOLÀPIES SABADELL

Pla d’obertura Escolàpies Sabadell 2020-21

CARTA A LES FAMÍLIES: PROTOCOL COVID CURS 2020-21

Carta a les famílies Protocol Covid curs 2020-21

PROTOCOL COVID 

Protocol COVID curs 2020-21

DECLARACIÓ RESPONSABLE CURS 2020-21

Declaració responsable per a les famílies

INFORMACIÓ GENERAL CURS 2020-21

Informació general curs

Normes de

convivència

Circulars

activitats

Ensenyament

en línia

EDUCAMOS

 Accés plataforma Educamos

PLA D’ENSENYAMENT EN LÍNIA

Pla d’ensenyament en línia