Durant aquest curs, tota l'escola hem treballat dur al Programa Contra el Bullying de la Fundació Barça. És per això que en atorguen el diploma #Escolacontraelbullying en reconeixement per la nostra participació i per haver aplicat la metodologia de prevenció del...