AMPA

 

És l’Associació de mares i pares dels alumnes del co·legi i que, entre altres, té la funció d’afavorir la relació i la coordinació entre famílies i col·legi i treballar per a millorar la participació i compromí de la comunitat educativa.

 

 

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes és una organització inclosa dins de la comunitat educativa. Està formada pel col·lectiu de mares i pares d’alumnes de l’escola, amb uns objectius comuns sota una assemblea i regits per les directrius d’uns estatuts aprovats per tots els seus components.

Els objectius generals de l’AMPA són:

  • Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, a les mares, pares i alumnes del centre. També als seus òrgans de govern i de participació en tot el que es refereix a l’educació de llurs fills.
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  • Vetllar per una educació cristiana dels alumnes i pel manteniment del caràcter propi del centre.

 

Col.legi Escolàpies Sabadell

c/ Sant Josep, 21  08202 Sabadell

ampa@escolapiessabadell.org

Reunions periòdiques el primer dijous de mes a les 19h a l’escola.