Educació Primària

6 a 12 anys

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competencias claus. 

Educació

Primària

L’etapa de Primària està compresa entre els 6 i els 12 anys. S’estructura en tres cicles: CICLE INICIAL, CICLE MITJÀ i CICLE SUPERIOR.

Aquest últim cicle enllaça amb el primer cicle d’Educació Secundària, i això ajuda als nostres alumnes a fer el pas de l’Educació Primària a l’etapa següent seguint la mateixa estructura de Projecte Descobert@ i amb un desenvolupament del currículum de Secundària d’acord amb la nostra línia Pedagògica.

Fomentem el desenvolupament de totes les intel·ligències des de metodologies actives i un aprenentatge contextualitzat i en el treball cooperatiu contemplat en el nostre Projecte Descobert@LABs per donar respostes innovadores a aquesta societat canviant i en constant evolució.

Els nostres alumnes aprenen a pensar i a actuar de forma integral, interconnectant els aprenentatges ens els diferents espais educatius que el professorat crea per assolir aquest objectiu bàsic d’aquesta etapa. Les estratègies utilitzades s’adapten als diferents ritmes d’aprenentatges per poder treballar progressivament en l’adquisició d’hàbits i valors, fomentant  la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre relacionant-ho amb la cultura de l’esforç i del treball.

 

Característiques de l’etapa de Primària:

 • Proporcionar a l’alumne un marc d’aprenentatges que li permiti iniciar-se en l’adquisició de les competèncias bàsiques i en l’aplicació d’instruments per adquirir nous aprenentatges.
 • Proporcionar una educació que asseguri el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, el compromís social, la llibertat i la solidaritat per a poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida. 

PROGRAMA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

 

 • LABs
 • Treball per projectes
 • Treball cooperatiu
 • Rutines de pensament i intel·ligències múltiples
 • Science BITs
 • Aprenentatge basta en problemes
 • EMAT
 • Educació Emocional
 • iPads: many to many
 • Auxiliar de conversa
 • Piscina fins a CI
 • Servei i aprenentatge

LABs 

Els alumnes de Cicle Inicial i Cicle Mitjà, dins del nostre projecte educatiu DESCOBERT@, dediquen unes hores setmanals a treballar en diferents espais educatius, LABs, on es presenten diferents propostes que ajuden a reforçar els aprenentatges previs que tenen i a elaborar-ne de nous.

Principals objectius:

 

 • Promoure l’activitat i l’autonomia dels infants sobre els seus processos d’aprenentatge fent que l’alumne sigui el protagonista del seu propi procés.
 • Permetre que l’infant prengui decisions i provi estratègies diferents de manera que li permeti pensar, conèixer i descobrir.
 • Generar espais d’interacció entre els alumnes en els quals l’aprenentatge construeix conjuntament, de manera que s’enriqueix el treball cooperatiu.

TREBALL PER PROJECTES

Els alumnes treballen de forma cooperativa i mitjançant metodologies actives durant tot el procés de planificació, treballant totes les intel·ligències múltiples: aprenen a ser competents i a resoldre obstacles que se’ls plantegen, aprenen a pensar, cercar informació i investigar, afavorir un aprenentatge participatiu i potencia el treball cooperatiu, aprenen els uns dels altres, fa créixer la confiança i l’autoestima…

Al final del projecte es fa una presentació on treballen tècniques per parlar en públic com la locució i la capacitat de convèncer i uns valors com el lideratge positiu, el compromís en grup, el respecte amb l’altre i la tolerància.

 

TREBALL COOPERATIU

El treball cooperatiu és un forma d’estructurar l’activitat a l’aula en equips reduïts  de treball, en els quals els alumnes s’ajuden els uns als altres a aprendre molt diferent de l’estructura de l’activitat de tipus individualista o competitiva.

Els resultats d’aquest treball obre moltes més expectatives d’aprenentatges i motivació.

RUTINES DE PENSAMENT I INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

 

Les rutines de pensament i intel·ligències múltiples es considera un procés educatiu, continu i permanent que impregna tota la vida de la nostra escola.

Es treballa des de tots els àmbits perquè considerem que els ajudarà en tot el seu procés d’aprenentatge.

 

   

  SCIENCE BITs

   

  Sciencie Bits és una metodologia d’estudi de les ciències, que es basa en l’aprenentatge constructivista de les 5 E  (Engage, Explore, Explain, Elaborate and Evaluate)

  Les lliçons multimèdia de Sciencie Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

  APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES

   

  Amb l’aplicació ABP a l’aula es dóna un gir a l’aprenentatge tradicional: passarem, de concloure fent les preguntes comuns als nostres alumnes, per comprovar el què han après, a formular una tasca a partir de la qual desenvoluparà el seu aprenentatge.

   

  EMAT

  EMAT és un programa didàctic i pedagògic per a nens de 3 a 12 anys dividit en dues etapes (Infantil i Primària) i basat en les Intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes.

  EMAT està dissenyat per formar i donar estratègies a l’alumnat de manera que pugui desenvolupar-se de manera competent en el seu dia a dia. L’objectiu és que els alumnes siguin capaços d’analitzar i resoldre situacions matemàtiques en un context particular i pràctic i que, a partir de l’anàlisi d’aquest context, puguin mobilitzar tots els seus recursos per resoldre el problema de manera eficient.

  Un dels pilars fonamentals d’EMAT és l’aprenentatge manipulatiu, que es duu a terme a través de jocs i activitats experiencials. Es tracta d’un aprenentatge sensorial que permet als alumnes passar del pensament concret a l’abstracte.

   

  LABs 

  Els alumnes de Cicle Inicial i Cicle Mitjà, dins del nostre projecte educatiu DESCOBERT@, dediquen unes hores setmanals a treballar en diferents espais educatius, LABs, on es presenten diferents propostes que ajuden a reforçar els aprenentatges previs que tenen i a elaborar-ne de nous.

  Principals objectius:

   

  • Promoure l’activitat i l’autonomia dels infants sobre els seus processos d’aprenentatge fent que l’alumne sigui el protagonista del seu propi procés.
  • Permetre que l’infant prengui decisions i provi estratègies diferents de manera que li permeti pensar, conèixer i descobrir.
  • Generar espais d’interacció entre els alumnes en els quals l’aprenentatge construeix conjuntament, de manera que s’enriqueix el treball cooperatiu.

  TREBALL PER PROJECTES

  Els alumnes treballen de forma cooperativa i mitjançant metodologies actives durant tot el procés de planificació, treballant totes les intel·ligències múltiples: aprenen a ser competents i a resoldre obstacles que se’ls plantegen, aprenen a pensar, cercar informació i investigar, afavorir un aprenentatge participatiu i potencia el treball cooperatiu, aprenen els uns dels altres, fa créixer la confiança i l’autoestima…

  Al final del projecte es fa una presentació on treballen tècniques per parlar en públic com la locució i la capacitat de convèncer i uns valors com el lideratge positiu, el compromís en grup, el respecte amb l’altre i la tolerància.

   

  TREBALL COOPERATIU

  El treball cooperatiu és un forma d’estructurar l’activitat a l’aula en equips reduïts  de treball, en els quals els alumnes s’ajuden els uns als altres a aprendre molt diferent de l’estructura de l’activitat de tipus individualista o competitiva.

  Els resultats d’aquest treball obre moltes més expectatives d’aprenentatges i motivació.

  RUTINES DE PENSAMENT I INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

   

  Les rutines de pensament i intel·ligències múltiples es considera un procés educatiu, continu i permanent que impregna tota la vida de la nostra escola.

  Es treballa des de tots els àmbits perquè considerem que els ajudarà en tot el seu procés d’aprenentatge.

   

    

   SCIENCE BITs

    

   Sciencie Bits és una metodologia d’estudi de les ciències, que es basa en l’aprenentatge constructivista de les 5 E  (Engage, Explore, Explain, Elaborate and Evaluate)

   Les lliçons multimèdia de Sciencie Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

   APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES

    

   Amb l’aplicació ABP a l’aula es dóna un gir a l’aprenentatge tradicional: passarem, de concloure fent les preguntes comuns als nostres alumnes, per comprovar el què han après, a formular una tasca a partir de la qual desenvoluparà el seu aprenentatge.