• El Col·legi de les Escolàpies som un centre d’Educació Infantil, Primària i Secundària d’una línia (un grup-classe de cada curs), cosa que permet un ambient familiar i un coneixement molt proper dels alumnes i de la seva realitat personal i familiar.
 
  • El treball en equip dut a terme per tot el professorat i personal del Centre fa que l’escola esdevingui un espai educatiu integral per als alumnes.
 
  • Els espais amplis i les instal·lacions del Centre ens permeten donar una resposta adient a les diferents situacions i necessitats de totes les etapes.