A la nostra escola, els alumnes de Cicle Superior de Primària i Secundària aprenen ciències amb Science Bits.
  • Science Bits és un conjunt de propostes didàctiques que els ajuden a ensenyar ciències i que motiven els estudiants. Dissenyades segons el model d’ensenyament constructivista de les 5E, les lliçons de Science Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment, i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.
  • Tots els temes de Science Bits tenen aquests apartats que es corresponen amb cadascuna de les 5E del model.
  1. ENGEGUEM. Tracta d’obtenir l’atenció i l’interès de l’alumne a partir d’un vídeo motivador que presenta una situació inicial en un context familiar i significatiu.
  2. EXPLOREM. Aquest apartat construeix nous coneixements mitjançant la investigació. És una activitat d’investigació pautada desafia els coneixements i les concepcions inicials dels alumnes.
  3. EXPLIQUEM. Aquesta part del tema exposa els continguts usant una àmplia gamma de recursos multimèdia.
  4. ELABOREM. En aquesta fase es proposa la realització d’una tasca o projecte que exigeix l’aplicació dels conceptes, actituds i procediments apresos per l’estudiant a la unitat, amb l’objectiu de resoldre un nou problema en una nova situació.
  5. AVALUEM (Seria la cinquena E però en català s’escriu amb A). És una prova avaluativa autocorregible basada en els principis d’avaluació per competències. La prova no pretén avaluar la capacitat dels estudiants per aprendre els conceptes de memòria, sinó la capacitat d’aplicar els coneixements apresos
  Els nostres alumnes gaudeixen molt amb aquesta proposta educativa!
0

A la tardor, cauen les fulles a muntó
Les petites emocions

admin