PROTOCOL D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS JUNY 2020

Aquest protocol s’ha realitzat seguint les instruccions i normatives sanitàries i preventives facilitades pel Departament d’Educació i el PROCICAT el divendres 22 de maig del 2020.

ENTRADES

 1. Entrada pel carrer Sant Josep a l’hora indicada. Cal mantenir la distància de seguretat. Es demana màxima puntualitat. Si hi ha germans, cadascú ha d’entrar a l’hora que li pertoca.
 2. Mantenir dos metres de distància. Respectant marques al terra i en direcció al carrer del Carme.
 3. Si algun alumne arriba més tard de l’hora indicada no podrà tenir accés al centre escolar.

SORTIDES

 1. Sortida pel carrer Creueta a l’hora indicada.
 2. Pels alumnes fins a 4t de primària, els familiars que venen a buscar els alumnes no poden entrar al pati de l’escola. S’han d’esperar a fora mantenint la distància de dos metres. S’anirà dient el nom de l’alumne per tal que el pare/mare/tutor i/o familiar passi a recollir-lo.
 3. Pels alumnes a partir de 5è de primària. Surten sols mantenint la distància de dos metres entre ells.

ENTREGA DEL DOCUMENT DE RESPONSABILITAT

 1. L’alumne l’ha d’entregar a porteria el primer dia quan arriba a l’escola.
 2. En cas de no haver pogut imprimir-lo es facilitarà el document en mà per tal de complementar-lo en arribar. Recordem que no podem donar material, per tant, haureu de portar el vostre bolígraf.

HIGIENE

 1. A porteria es renten les mans amb el gel hidroalcohòlic.
 2. Al pati els recull el professor referent per tal de portar-los a la classe que els correspondrà mantenint les distàncies de seguretat.
 3. Abans i després d’esmorzar s’han de rentar les mans (en el cas d’Infantil que faran horari de 9h-13h)
 4. Abans i després d’anar al lavabo s’han de rentar les mans.
 5. A la sortida de l’escola es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic.
 6. Els alumnes fins a 6 anys no porten mascareta. La resta d’alumnes han de portar mascareta segons les indicacions del Departament d’Educació. Cada alumne ha de portar la seva mascareta des de casa.
 7. Mentre estan a l’aula se la poden treure en funció de la possibilitat de mantenir la distància de seguretat. Seguint sempre les indicacions del professorat.

AULA I MATERIAL D’ÚS

 1. Degut a que no podem facilitar material a l’escola, cada alumne ha de portar l’estoig (llapis, bolígrafs, colors…) i una llibreta. No el podran compartir.
 2. No es pot fer ús dels Ipads ni ordinadors de l’aula.

RECOLLIDA DE MATERIAL

 1. Es recollirà tot el material. En el cas que l’alumne no vingui, les famílies, igualment, podreu recollir el material del vostre fill/a en el dia i hora assignat al vostre fill/a. Entrada pel carrer Sant Josep i sortida pel c/Creueta.
 2. En cas de no poder venir aquell dia, es donarà una nova data a partir del 19 de juny.

NOTES I INFORMES DE 3R TRIMESTRE I FINALS

 1. Els informes estaran disponibles a la plataforma Educamos en la data acordada segons el Dossier d’Inici de Curs.
 2. Els informes de 4t d’ESO estaran també disponibles a la plataforma d’Educamos però també es demanarà que vinguin presencialment a recollir tota la documentació oficial de final d’etapa amb cita prèvia.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES I ALUMNES

Les famílies que no hagueu omplert el formulari d’assistència voluntària, teniu fins el dijous 4 de juny per comunicar abans de les 17 h per correu al info@escolapiessabadell.org o trucant al telèfon mòbil de l’escola 636510581 que vindran els vostre fills/es en l’horari marcat o vindrà
mare/pare/tutor a recollir el material el dia i hora especificada.

Les famílies que no ho hagin notificat no podran accedir al centre per qüestions d’organització i seguretat sanitària.

ATENCIÓ A L’ALUMNAT

L’assistència al centre és voluntària. Es faran activitats d’orientació i acompanyament emocional i tutorial en l’horari organitzat, elaborat seguint les Instruccions del Departament d’Educació i Fundació Escolàpies. No es faran classes lectives.

0

Llista sol.licituds curs 20/21
Projecte Educatiu
Preinscripció escolar 2020/2021

admin