Hem iniciat un canvi metodològic, pautat i contrastat, a totes les etapes educatives per tal que el nostre alumnat adquireixi uns aprenentatges basat en les necessitats reals a les que s’enfrontarà en un món en evolució permanent.  

PROJECTE DESCOBERT@

 

Educació Infantil

 • LABs
 • Treball per projectes
 • Tallers intercicles
 • Treball cooperatiu
 • Rutines de pensament i intel·ligències múltiples
 • EntusiasMAT
 • Lecto-escriptura constructivista
 • Educació Emocional
 • Introducció dels Ipads com a eina d’aprenentatge

Educació Primària 

 • LABs (Cicle Inicial)
 • Aprenentatge neurocognitiu
 • Treball per projectes
 • Treball cooperatiu
 • Rutines de pensament i intel·ligències múltiples
 • Apadrinaments
 • Aprenentatge basat en problemes
 • EntusiasMAT
 • Educació emocional
 • Ipads: many to many
 

DESCOBERTA 2.0

 • BITs
 • Treball per projectes
 • Treball cooperatiu
 • Apadrinaments
 • Aprenentatge basat en problemes
 • Flipped classroom
 • Educació emocional
 • Ipads: one to one