DATES DE PREINSCRIPCIONS PER AL CURS 2020-2021

Per al segon Cicle d’Educació Infantil (Infantil 3 anys, infantil 4 anys i infantil 5anys), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (ESO), s’estableixen els calendaris següents:

Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 13 al 22 de maig
       

 Matrícula: 13 al 17 de juliol

En cas que sigui necessari modificar el calendari per causa de força major, us comunicarem les noves dates.

La presentació de la preinscripció es podrà fer de dues maneres:

• Telemàtica

Enviant la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada al correu electrònic del centre que es posi com a primera opció. En aquest cas, la sol·licitud es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre contestarà aquest correu així que hagi rebut la documentació acreditativa adjunta.

 • Presencialment

Durant les dates del 18 al 22 de maig, al centre que es posi com a primera opció. Per aquesta opció s’haurà de demanar cita prèvia, a partir del 13 de maig. La cita prèvia es gestionarà  per telèfon o per correu electrònic. Al 636 510 581 o a info@escolapiessabadell.org

En aquest cas, preguem respecteu les mesures de seguretat, i porteu la documentació complimentada.

En el cas que les famílies escolliu la nostra escola les nostres dades són:

Codi i nom del centre – 08024613 Escolàpies Sabadell.

Mail on enviar preinscripció – a8024613@xtec.cat

Telèfon on demanar cita prèvia i/o consultar qualsevol dubte : 636 510 581

Enllaç on trobareu la informació Generalitat de Catalunya

http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/

Us recordem que la documentació a presentar és:

·         DNI de  l’alumne i del persona sol·licitant (mare, pare i/o tutor),

·         Fotocopia del Llibre de família

·         Targeta Sanitària

·         Altres documents: carnet família nombrosa, padró, certificat de disminució…

Per a qualsevol dubte o informació, podeu contactar amb l’escola per la mateixa via i us acompanyarem en tot el procés.

  Mapa escolar de la preinscripció curs 2020-2021

0

Protocol Obertura Juny
Projecte Educatiu
.

admin