APRENENTATGES A TRAVÉS DEL TREBALL PER LABS
 • Els alumnes d’Infantil, dins del projecte Descobert@, dediquen unes hores setmanals a treballar en diferents espais educatius, LABS, on es presenten diferents propostes que ajuden a reforçar els aprenentatges previs que tenen i a elaborar-ne de nous.
Els objectius principals d’aquesta metodologia són:
 1. Promoure l’activitat i l’autonomia dels infants sobre els seus processos d’aprenentatge fent que l’alumne sigui el protagonista del seu propi procés.
 2. Permetre que l’infant prengui decisions i provi estratègies diferents, de manera que li permeti pensar, conèixer i descobrir.
 3. Generar espais d’interacció entre els infants en els quals l’aprenentatge es construeix conjuntament, de manera que s’enriqueix el treball cooperatiu.
 4. Permetre la inclusió d’infants de diferents edats i moments evolutius diversos.
En cada LAB és necessari que es compleixin una sèrie de característiques que fan que es puguin complir els objectius anteriors:
 •  Que convidin a actuar.
 •  Que puguin satisfer les necessitats de desenvolupament.
 •  En el qual els nens i nenes se sentin segurs i gaudeixin d’autonomia.
 •  Que puguin ser utilitzats i transformats.
 •  Que siguin estructurats i estimulants.
 •  Que siguin complexos i dinàmics.
 •  Que afavoreixin la construcció de nous coneixements i nous reptes.
 •  Amb diferents nivells de comunicació.
L’objectiu final d’aquesta metodologia d’aprenentatge és que els alumnes construeixin el seus propis aprenentatges al seu propi ritme a partir de l’experimentació i el treball cooperatiu.
0

Vine a conèixer el Projecte Descobert@
OnMat

admin