• Paula Montal arribà a Sabadell el 24 de setembre de 1846 acompanyada de Francisca de Domingo i Concepció Bosch, i van obrir una escola per a nenes al c/St Antoni, el 24 d’octubre.
  • Paula Montal va conèixer Sabadell amb 5833 habitants i una societat industrial. L’única comunitat religiosa existent eren els Escolapis amb una escola per a nens, fundada el 1818.
  • L’any 1849 va ser enviada a d’Igualada per a la fundació d’una nova escola.
  • Entre 1852 i 1859 va tornar a Sabadell per a ser Mestra de Novícies.
  • En l’actualitat tenim a l’escola l’habitació de Mare Paula amb mobles de l’època i un llibre de visites.