Calendari 2019/2020:

  • Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril de 2019
  • Presentació de documentació: fins al 10 d’abril de 2019
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 d’abril de 2019
  • Presentació de reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig de 2019
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019
  • Llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019
  • Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2019
  • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 12 de juny de 2019

  Documentació en general:

  • Formulari de sol·licitud.
  • Original i fotocòpia del llibre de família.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI encara que sigui menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, en cas de tenir-ne.
0

Vine a conèixer el Projecte Descobert@
OnMat

admin