Calendari 2020/2021:

  • Presentació de sol·licituds: del 23 de març a l’1 d’abril de 2020
  • Presentació de documentació: fins al 2 d’abril de 2020
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 d’abril de 2020
  • Presentació de reclamacions: del 23 d’abril al 28 d’abril de 2020
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 4 de maig de 2020
  • Llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2020
  • Oferta final de places escolars: 8 de juny de 2020
  • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 9 de juny de 2020
  • Matriculació del 16 al 22 de juny

  Documentació en general:

  • Formulari de sol·licitud.

  • Original i fotocòpia del llibre de família.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI encara que sigui menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, en cas de tenir-ne.

  Més informació: GENCAT

0

COVID-19
Vine a conèixer el Projecte Descobert@

admin