El Caràcter Propi de l’Institut de Filles de Maria, Religioses de les Escoles Pies, Escolàpies, és arrel i fonament, que recull la seva identitat desenvolupada històricament des dels seus orígens, i és impuls de futur que marca el camí a seguir en els Col·legis d’Escolàpies.

El Caràcter Propi té supremacia sobre qualsevol altre document dels nostres centres, és el fonament de la nostra Identitat Escolàpia, ens arrela a la nostra Tradició, ens enforteix en el present i ens projecta cap al futur.

IDENTITAT ESCOLÀPIA

La identitat Escolàpia defineix la Visió, la Missió, els Valors i la Cultura Organitzativa de les Escolàpies. Estableix el model de persona en què es basa el nostre projecte educatiu, ens arrela a la nostra Tradició, ens enforteix en el present i ens projecta cap al futur.

La Nostra Visió:

Una escola:

  • Humanitzadora
  • Evangelitzadora
  • Innovadora

La Nostra Missió:

“L’educació integral de la infància i la joventut” en col·laboració amb les famílies, per mitjà d’una escola humanitzadora, evangelitzadora i innovadora.

Els Nostres Valors:

Amor als nens: respecte, comprensió, acompanyament i especial atenció als més desfavorits.

• Alegria: entusiasme i sentit de festa.

Senzillesa i humilitat: proximitat i cordialitat en el tracte, amb una atenció personalitzada.

Paciència: acompanyar, saber esperar cada procés i saber escoltar.

Recerca de la Veritat: coherència, objectivitat, sentit crític i obertura.

Responsabilitat: esforç i dedicació a la feina ben feta.

Preparació professional: innovació i formació permanent.

Treball en equip: diàleg, corresponsabilitat i confiança en les persones.

Justícia: equitat, solidaritat i compromís.

Llibertat: autonomia, respecte, tolerància i capacitat de risc.

Transcendència: interioritat, escolta, gratuïtat i lliure adhesió a Jesús.

La Nostra Cultura Organitzativa:

La Cultura Organitzativa Escolàpia recull els principis i creences en què se sustenta la nostra missió educativa, els valors que impulsen el nostre fer i la nostra manera de relacionar-nos, els elements de la nostra tradició i els fonaments en els quals es recolza la nostra organització interna.

Els elements de la Cultura Organitzativa Escolàpia s’agrupen en Principis i Creences, Valors i Mitjans.

Si vols conèixer el document complet:

UNO UN