Presentació: L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes és una organització inclosa dintre de la comunitat educativa. Està formada pel col•lectiu de mares i pares d’alumnes de l’escola, amb uns objectius comuns sota una assemblea i regits per les directrius d’uns estatuts aprovats per tots els seus components.

Els objectius generals de l’AMPA són: • Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, a les mares, pares i alumnes del centre. També als seus òrgans de govern i de participació en tot el que es refereix a l’educació de llurs fills.

• Col•laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

• Vetllar per una educació cristiana dels alumnes i pel manteniment del caràcter propi del centre.

On som?
Col.legi Escolapies Sant Josep de Calassanç
c/ Sant Josep, 21, 08202 Sabadell
ampa@escolapiessabadell.org
Reunions periòdiques el primer dilluns de mes a les 19h a l’escola