Tots els dies lectius l’escola ofereix el servei d’acollida matinal de 8 a 9 del matí per als alumnes d’Infantil i Primària.           acollida matinal