Què és OnMat?

  • ONMAT és una plataforma d’aprenentatge de matemàtiques integral per a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria. La seva fita principal és que l’alumne pugui desenvolupar de manera autònoma el seu itinerari d’aprenentatge. ONMAT té com a objectiu fomentar la motivació i l’adquisició del pensament matemàtic i posa la tecnologia al servei de la pedagogia per facilitar l’aprenentatge de l’alumne i la tasca docent.
  • En ONMAT les matemàtiques es divideixen en steps, petites unitats de contingut específic en les quals es treballen diferents activitats i que l’alumnat ha d’anar superant a poc a poc i al seu propi ritme.
  • Cada step d’ONMAT es compon de múltiples i diferents activitats que permeten un aprenentatge transversal, integral i contextualitzat de les matemàtiques.
  • Aquest enfocament basat en el desenvolupament de les Intel·ligències Múltiples permet treballar les matemàtiques des de diferents perspectives i donar les mateixes oportunitats a tots els alumnes.
   
0

COVID-19
Preinscripció escolar 2020/2021
Vine a conèixer el Projecte Descobert@

admin