Documents del centre

PLA D'OBERTURA DEL CENTRE ESCOLÀPIES SABADELL
CARTA A LES FAMÍLIES: PROTOCOL COVID CURS 2020-21

     PROTOCOL COVID 

     Protocol COVID curs 2020-21

DECLARACIÓ RESPONSABLE CURS 2020-21

     INFORMACIÓ GENERAL CURS 2020-21

     Informació general curs

 

   PLA D’ENSENYAMENT EN LÍNIA

   Pla d’ensenyament en línia